Stamreeks Wim de Bakker

Een stamreeks is een overzicht van iemands voorouders in de rechte mannelijke lijn (patrilineaire reeks). Bij het maken van een stamreeks ga je terug in de tijd tot de oudst bekende voorvader, dat is de stamvader. Je neemt alleen opeenvolgende mannelijke voorouders van een persoon in de reeks op: de vader, diens vader, enzovoort.

Een stamreeks via de vrouwelijke lijn heet een (matrilineaire reeks).