De Lind

De Lind 2-4

In 1736, toen Oisterwijk zijn eerste huisnummering kreeg, lag hier een groot erf. Hierachter lag een gemeenschappelijk bleekveld, ‘de Groene Borstlap’, dat afzonderlijk besproken wordt.

Meer lezen

De Lind 6

In 1968 liet fotograaf Janus Vlaminckx, die zijn zaak aan de overzijde van De Lind aan zijn zoon Jan overdeed, hier een nieuw huis bouwen.

Meer lezen

De Lind 8

Chopard Interieur Design is gevestigd in een huis met een topgevel en dateert uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Het is een gemeentelijk

Meer lezen

De Lind 10

Waar vele jaren Jozef Font Freide zijn zaak voor woninginrichting dreef, lagen in oude tijden twee erven aan de straat en een al in de

Meer lezen

De Lind 12

In de oudste tijd waarvan gegevens bekend zijn was hier een afzonderlijk erf; lange tijd heeft het echter deel uitgemaakt van het westelijke erf tot

Meer lezen

De Lind 14

Ook dit huis is al lange jaren in het bezit van de familie Berkelmans, momenteel van de familie-stichting: de Frans-, Adriaan- en Gerard Berkelmansstichting. Achter

Meer lezen

De Lind 18

‘Anno 1900’ vermeldt een fries boven aan de voorgevel van dit door de familie Paanakker gebouwde huis op twee oude erven. In 1932 werd het

Meer lezen

De Lind 20-22

Het dubbele pand waar lange tijd twee broers van de familie Roosen met hun gezinnen woonden is rond 1900 gebouwd en draagt als naam ‘Medan

Meer lezen

De Lind 26

Nu wordt gesproken over het erf waarop een van de laatste woonhuizen aan deze kant van De Lind staat. Het is rond 1928 gebouwd door

Meer lezen

De Lind 28

“Domus Renata” vermeldt dit huis – ook in zijn vernieuwde versie – boven de voordeur. Oorspronkelijk stamt het uit 1849. Meer dan een halve eeuw

Meer lezen

De Lind 30

Waar het Sporthuis, begonnen door Pieter Coenraad, is gevestigd, voordien de lampenfabriek der NV Lumax werd gedreven en nog eerder de tabak der firma Alfons

Meer lezen

De Lind 32

Tandarts Croon heeft hier jarenlang zijn praktijk uitgeoefend in de aanbouw rechts van zijn statige woonhuis. Dat woonhuis is dan ook geplaatst op de gemeentelijke

Meer lezen

De Lind 34

Een van de weinige ‘gewone’ huizen van De Lind. Jarenlang ingeklemd tussen een auto-garage en een tandartsenpraktijk. Een van de zeldzame erven die wat de

Meer lezen

De Lind 44 (Gemeentekantoor)

Waar in1988 de Oisterwijkse ambtenaren, na jaren op allerlei plaatsen gehuisvest te zijn, verzameld werden in een nieuw gemeentekantoor stonden tevoren meerdere huizen. Onder luide

Meer lezen