Nieuws

Financieel jaarverslag 2020

Stichting De Vrijheid Oisterwijk Balans Activa 31-dec-20 31-dec-19 Rabobank 5.334,67 981,87 Passiva Eigen Vermogen  1-1 981,87 583,97 resultaat lopend jaar 4.352,80 397,90 Eigen Vermogen 31-12

Meer lezen