Vidimus van 20 december 1555 met aangehaalde privileges van Oisterwijk

Achterzijde / omslag

Vidimus uit 1555 van Philips II waarin de privileges van Oisterwijk aangehaald worden, bewaard in het Regionaal Archief te Tilburg. Vidimus betekent letterlijk `wij hebben gezien` in het latijn. Het is een speciale gewaarmerkte akte die bevestigd een authentiek afschrift van een oudere akte gezien te hebben.