Akte van 1212 uit Nationaal Archief (NA) met 1e vernoeming Oisterwijk, blad 1

Afschrift uit het Nationaal Archief in Den Haag (landstaal), blad 1

Akte van 25 februari 1212 inhoudende een overeenkomst tussen hertog Hendrik I en Godfried, heer van Breda, waarin voor de eerste maal Oisterwijk genoemd wordt. Afschrift uit het Nationaal Archief in Den Haag (landstaal).