Schout, schepenen en ambten

Notarissen

Alle eeuwen door heeft Oisterwijk notarissen gehad. De werkzaamheden zijn wel sedert de Franse Tijd grondig veranderd. Terwijl daarvoor enkel verklaringen op schrift gesteld werden,

Meer lezen

Twaalfmannen

In Oisterwijk waren alle weerbare mannen vanouds betrokken bij het bestuur. Wanneer het nodig was kwamen allen bij elkaar om belangrijke beslissingen te nemen. Dat

Meer lezen

Vorsters

De vorster was de gerechtsdienaar van Oisterwijk. Vergelijkbaar met de politieagent van de tegenwoordige tijd.

Meer lezen

Gezworenen, Borgemeesters

De plaatselijke financiële huishouding was in handen van de borgemeesters. Zij zorgden voor de belastinginning (beden, verpondingen, personele omslagen) en de betaling zowel aan de

Meer lezen

Schouten

Voor de Franse Tijd was de landsheer niet vertegenwoordigd door een burgemeester, maar door de schout. In Oisterwijk was deze tevens kwartierschout van het kwartier

Meer lezen

Schepenen

Een van de functies van de Oisterwijkse schepenen was rechtspreken in de eninge, het rechtsgebied van Oisterwijk. Daarnaast bestuurden en vertegenwoordigden zij de vrijheid Oisterwijk

Meer lezen